Nieuws

Verplicht chippen en registreren van honden per 1 april 2013.

Vanaf 1 april 2013 is het verplicht pups binnen 7 weken na de geboorte te laten chippen. Uiterlijk in de 8e levensweek moet de pup ook zijn geregistreerd bij een erkende databank. Honden die worden geïmporteerd vanuit het buitenland moeten al voorzien zijn van een chip en dienen binnen 2 weken na aankomst in Nederland te worden geregistreerd. Wanneer uw hond al is gechipt kunt u de registratiegegevens wijzigen of raadplegen via de website van de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren, www.ndg.nl.

Het nieuwe besluit is ingevoerd om malafide en illegale hondenhandel tegen te gaan. Door middel van het opslaan van de gegevens van de eigenaar in een erkende databank, kunnen bij misstanden illegale fokkers en handelaren makkelijker worden opgespoord.

Bij Dierenarts Latenstein kunt u uw dier laten chippen voor een aantrekkelijk tarief! Daarbij wordt de registratie helemaal voor u geregeld.